1. Bấm vào nút share FB, rồi tắt. Bấm vào nút share lần thứ 2 để hiện ảnh tin rao khi share FB
    Dismiss Notice
  2. Nên sử dụng Up ảnh của 1Doi1 để SEO tốt hơn
    Dismiss Notice
  3. Mua Xu bằng PayPal nếu bạn cần Xu để sử dụng mua tin VIP
    Dismiss Notice

Liên hệ

Bắt buộc
Bắt buộc
Mã xác nhận:
Nếu không thấy mã xác nhận. Nhờ bạn load lại trang web vài lần nhé
Bắt buộc
Bắt buộc
Đang tải...